icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Partners

Plaatselijk Belang Opende

Al vanaf het begin van het project Droomwonen Opende in 2011 is Plaatselijk Belang Opende bij de planvorming betrokken en heeft zij de initiatiefnemers enthousiast gesteund.

Zo heeft Plaatselijk Belang het mede mogelijk gemaakt dat eetcafé Vestienie van start kon gaan.   

Op dit moment heeft dhr. Willem Hofstede zitting in het bestuur van Stichting Droomwonen Opende en is hij ook bestuurslid in het Plaatselijk Belang Opende. In opdracht van het Plaatselijk Belang Opende is er een dorpsvisie gemaakt waarbij prominent naar voren komt de onder de inwoners van Opende geïnventariseerde wens om zo lang mogelijk in het dorp Opende te blijven wonen. Zeker nu het dorp het afgelopen decennia zoveel voorzieningen als een supermarkt Poiesz, een theater, een sporthal en een dokterspost heeft gekregen. Kortom alles is nu voorhanden om oud te worden in Opende!

Met de realisatie van de Borgerhof komt er voor het Plaatselijk Belang haar droom als onderdeel van het hele project Droomwonen Opende uit.

MFC De Veste Opende

Het bestuur van Multifunctioneel centrum MFC De Veste is een enthousiast partner als het gaat om het gebruik van het MFC als thuishaven van eetcafé Vestienie. 

Gemeente Grootegast / Gemeente Westerkwartier

Het bestuur is tijdens het gehele project altijd gesteund door het college van B&W van de toenmalige Gemeente Grootegast. Zo hebben zij het mogelijk gemaakt dat de vrijwilligers van Stichting Droomwonen Opende werden ondersteund door professionele begeleiding door KUUB uit Groningen. Ook hebben zij daar waar mogelijk geholpen bij het saneren van de grond en bij de vergunningverlening. Toen in januari 2019 de Gemeente Grootegast opging in de nieuwe Gemeente Westerkwartier heeft ook B&W van deze nieuwe gemeente ons plan omarmd en ondervindt het bestuur ook in deze nieuwe gemeente steun als het bestuur daar om vraagt. 

Sociaal werk De Schans

Het Bestuur is in overleg met medewerkers van Sociaal werk De Schans en de dorpscoördinater in Opende namens de Gemeente Westerkwartier over de invulling van het dorpsloket. Door de Coronacrisis is er nog wel steeds contact omtrent de voortgang