icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Partners

Plaatselijk Belang Opende

Al vanaf het begin van het project Droomwonen Opende in 2011 is Plaatselijk Belang Opende bij de planvorming betrokken en heeft zij de initiatiefnemers enthousiast gesteund.

Zo heeft Plaatselijk Belang het mede mogelijk gemaakt dat kookclub & eetcafé Vestienie van start kon gaan.   

De heer Willem Hofstede had zitting in het bestuur van Stichting Droomwonen Opende en was hij ook bestuurslid in Plaatselijk Belang Opende. Midden 2021 heeft de heer Hofstede aangegeven dat hij een stapje terug doet voor wat betreft zijn bestuurstaken bij Stichting Droomwonen, begin 2022 heeft hij besloten uit het bestuur te gaan. In opdracht van Plaatselijk Belang Opende is er een dorpsvisie gemaakt waarbij prominent naar voren komt onder de inwoners van Opende, dat zij de wens hebben om zo lang mogelijk in het dorp Opende te kunnen blijven wonen. Zeker nu het dorp het afgelopen decennia zoveel voorzieningen als een supermarkt Poiesz, een BaronTheater, een sporthal inclusief Multifunctioneel Centrum heeft gekregen. Kortom alles is nu voorhanden om oud te worden in Opende!

Met de realisatie van de Borgerhof komt voor het Plaatselijk Belang haar droom als onderdeel van het hele project Droomwonen Opende uit.

MFC De Veste Opende

Het bestuur van Multifunctioneel Centrum MFC De Veste is een enthousiast partner als het gaat om het gebruik van het MFC als thuishaven van kookclub & eetcafé Vestienie. 

Gemeente Grootegast / Gemeente Westerkwartier

Het bestuur is tijdens het gehele project altijd gesteund door het college van B&W van de toenmalige Gemeente Grootegast. Zo hebben zij het mogelijk gemaakt dat de vrijwilligers van Stichting Droomwonen Opende werden ondersteund door professionele begeleiding door KUUB uit Groningen. Ook hebben zij daar waar mogelijk was geholpen bij het saneren van de grond en bij de vergunningverlening. Toen in januari 2019 de Gemeente Grootegast opging in de nieuwe Gemeente Westerkwartier heeft ook B&W van deze nieuwe Gemeente ons plan omarmd en ondervindt het bestuur ook in deze nieuwe Gemeente steun als het bestuur daar om vraagt. 

Sociaal Werk De Schans

Het bestuur is in overleg met Sociaal Werk De Schans en de dorpscoördinater van Opende namens de Gemeente Westerkwartier over de invulling van het dorpsloket.