icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Jong-volwassenen met een beperking

Kleinschalig wonen voor jong-volwassenen met een beperking

Het centrum krijgt een metamorfose.......

Want zeg nou zelf, wat komt er een prachtig gebouw te staan op de locatie Borger aan de Provincialeweg!

En wat komen er prachtige mensen te wonen zowel in de appartementen als in de woonvorm. En dan al dat enthousiasme:

Het is nu al mooi om te horen, dat een toekomstige bewoner van de appartementen al een opmerking maakt: "Ik heb er nu al zin in, om samen te gaan tuinieren!"

Niet alleen het gebouw maakt Opende mooier, vooral de bewoners van de woonvorm brengen een stuk levendigheid en bedrijvigheid met zich mee. Ze willen graag meedoen aan bestaande activiteiten, maar ook vanuit de woonvorm zullen er activiteiten worden georganiseerd. Van, voor en door het dorp, zo zien wij dat. Een tipje van de sluier: een jaarlijkse zomermarkt...... We verheugen ons er nu al op!

Wij zijn dan ook al van start gegaan in de vorm van Kookclub & Eetcafé Vestienie om maandelijks samen eten te koken van, voor en door dorpsbewoners in MFC De Veste. Een sociaal gebeuren, waar iedereen ontzettend veel plezier in heeft.

Ook willen de bewoners van de woonvorm graag meedoen aan het sociaal-maatschappelijk gebeuren in het dorp, door zich in te zetten als vrijwilliger bij bijvoorbeeld de school, de verenigingen en de bedrijven in Opende en omgeving. Integreren in de samenleving en een steentje bijdragen aan ons dorp, dat is wat ze graag willen. 

Wilt u ook een steentje bijdragen om de woonvorm vorm te geven, dan kan dat natuurlijk altijd. We horen het graag!

Een enthousiaste groet van Henny Pijpker en Tineke Rodenboog

Meer informatie:

06 - 400 724 31 Henny

06 - 539 476 65 Tineke