icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Werk en dagbesteding

Werk en dagbesteding

Binnen de woonvorm is een gezamenlijke huiskamer en keuken. Als 'gezin' gaan we dagelijks met twee van onze bewoners zorgen dat het huishouden draaiende wordt gehouden. Dat doen we om de beurt. Zo gaan we de dagelijkse boodschappen halen, het eten maken, de was doen, de tuin onderhouden en alles netjes houden, kortom alles wat er binnen een normaal gezin ook gedaan wordt.

Binnen het dorpsloket zijn we ook beschikbaar om hand- en spandiensten te verlenen.

Onze bewoners werken ook buiten de deur en zullen als vrijwilliger hun steentje bijdragen aan activiteiten, die in het dorp georganiseerd worden.