icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Onze visie en missie

Onze visie en missie

Project Droomwonen Opende

Visie

Stichting Droomwonen Opende is opgericht vanuit de visie dat door het samenbundelen van wonen, zorg en welzijn voor mensen van 55+ en ouder en jong-volwassenen met een beperking een juiste synergie oplevert.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige levensloopbestendige huisvesting leveren aan 55+/senioren en jong-volwassenen met een beperking, optimaal afgestemd op de vraag, geleverd op de juiste plaats en met inachtneming van de persoonlijke voorkeur en levensovertuiging.
Wij ontplooien, stimuleren en coördineren activiteiten die ons doel mogelijk maakt.

Dit maakt het voor de jong-volwassenen met een beperking mogelijk om in Opende te kunnen wonen en actief deel uit te maken van de gemeenschap.

Beide groepen en de zorgvraag van beide groepen kunnen daar waar mogelijk complementair aan elkaar zijn.

Missie

Stichting Droomwonen Opende is een cliëntgerichte maatschappelijke organisatie, die kwalitatief hoogwaardige huisvesting, zorg en diensten levert aan ouderen en jong-volwassenen met een beperking in de Opende, optimaal afgestemd op hun vraag, geleverd op de juiste plaats en met inachtneming van de persoonlijke voorkeur en levensovertuiging, waarbij de deskundigheid en ontwikkeling van onze medewerkers de succesfactoren zijn.