icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

De Borgerhof - uil

De verhuizing van de oude kerkuil-kast uit de boerderij van Borger.
Want voordat de sloop van de boerderij kon beginnen, moest er eerst worden gekeken of de uilenkast bewoond was.

Deze inspectie is uitgevoerd door ecoloog Jan Doevendans in samenwerking met Douwes Materieel uit Harkema, die de hoogwerker ter beschikking stelde.

De kast bleek leeg te zijn, wat inhield dat de kast verplaatst kon worden. Deze heeft een nieuwe plek gekregen in de boerderij van de heer Ytsen van der Velde aan de Westerdwarsreed. Ook is er nog een tweede kast geplaatst bij de familie Borger aan de Topweer. Het zou mooi zijn dat de kasten weer bevolkt worden.